ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНІ ПОСЛУГИ­­
 
Описание изображения

ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТА І ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ, ЗБІР І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

Інформаційно-аналітичний департамент Охоронної компанії «ФІНАНС БЕЗПЕКА» збере і проаналізує для Вас інформацію про фізичних та юридичних осіб. 

Напрямки діяльності інформаційного Департаменту:

-сучасні інформаційно-аналітичні послуги;

-інформаційна підтримка діючого бізнесу, інвестиційних процесів, маркетингових досліджень, консалтингових проектів; аналіз ситуації на ринку; 

-перевірка контрагента; 

-перевірка партнерів.  

Інформаційна підтримка бізнесу просто необхідна для скорочення різноманітних фінансових ризиків. 

Інформаційний звіт Замовнику містить відомості про діяльність компанії, її власників, керівників, фінансовий стан, сферу діяльності, структурі капіталу, відомості про філії, дочірні і материнські компанії. 

Інформаційний звіт дозволяє оцінити ступінь комерційного ризику при співробітництві, виявити ненадійних партнерів, отримати інформацію про юридичних і фізичних осіб. 

Інформаційний звіт - це кропітка робота, яка виконується поетапно. 

1. Робиться вибірка по первинним даним з інформаційних ресурсів, наявних у Виконавця. 

2. Паралельно здійснюється пошук інформації в Інтернеті (використовуючи пошукові системи). 

3. Проводиться аналіз отриманої інформації, виявляються ключові фігури, партнерські структури, ділові зв'язки. Створюється структурна схема майбутньої бізнес-довідки. Формується новий список питань для уточнення, пошуку і поглибленого опрацювання. 

4. Здійснюється пошук поглибленої інформації. На цьому етапі використовуються ресурси інших інформаційних структур. При необхідності підключаються вузькоспеціалізовані професіонали, замовляються інформаційні матеріали в реєстраційних, ліцензійних та інших державних установах (статутні документи, копії ліцензій, бухгалтерська звітність, зовнішньоекономічна діяльність та інша статистика). 

5. Після отримання нового масиву інформації оформлюється сам звіт. Складається структурна схема зв'язків. 

Охоронна компанія «ФІНАНС БЕЗПЕКА» надає інформаційні звіти по виробникам, торговим і зовнішньоторговельним компаніям, по банкам, інвестиційним і страховим компаніям, іноземним і спільним підприємствам, по фірмах різних галузей з будь-якого регіону країни.